Netradiční bystrcké hody

Letošní ročník bystrckých hodů - jedné z největších akcí v naší městské části - bylo opravdu nevšední. Ani průtrž mračen nás ale nezaskočila a všichni jsme si akci bezezbytku užili.

Kvůli silnému dešti nám pan farář Pavel Svoboda poskytl azyl v kostele a společně jsme Hody zahájili. Patří mu za to velké poděkování. Pan farář dal požehnání a já předal hodové právo. Trochu neobvyklé místo, ale táhneme v Bystrci s farou za jeden provaz. Pan farář využil situaci a ihned nám udělal v kostele krátkou ale zajímavou přednášku.


Po přednášce už se tančilo a hodovalo. Za slunečného počasí, za deště - všichni se bavili. Věřím, že příští rok se zase všichni sejdeme v tak hojném počtu a hody si společně užijeme.


Tomáš Kratochvíl,

Váš starosta