Nová školka mezi ulicemi Nad Dědinou a Páteřní

Tak jsme zase na začátku, ale do roka a do dne bude stát. Zlepšujeme dále občanskou vybavenost pro rodiny s dětmi v oblasti školství. Mezi ulicemi Nad Dědinou a Páteřní byla právě zahájena výstavba nové Mateřské školy.

11. 7. 2022 došlo k předání staveniště stavební firmě Vašstav. Ta vyhrála zakázku na výstavbu s nejnižší cenou a to 76 005 587 Kč bez DPH. Nejdražší nabídka byla 93 900 000 Kč bez DPH a výběrového řízení se zúčastnilo celkem 7 firem.

Na co se můžeme těšit? V budově budou 3 třídy pro 84 dětí a jedna menší tělocvična o rozloze 100 m2. Rád bych umožnil variantní využití tělocvičny v hodinách po skončení provozu MŠ například pro cvičení rodičů s dětmi, ale musíme nejdřív najít vhodné provozní řešení odpovědnosti, vstupu do objektu a doladit několik dalších detailů.


Doba výstavby měla být původně 18 - 20 měsíců, na základě mé žádosti a přiloženého zkráceného časového harmonogramu investiční odbor SMB rozhodl o zkrácení výstavby na 12 měsíců. V září 2023 by tedy měla být nová školka otevřena.


Považuji za velký úspěch, že se nám po nové MŠ na Říčanské/Kavčí pro 224 dětí, přístavbě ZS Vejrostova pro 180 dětí podaří vybudovat další školku pro 84 dětí. Celkem tedy jde o 488 nových míst. Čeká nás ještě další práce, musíme školku také interiérově vybavit a především najít hodné paní učitelky pro prcky.


Váš starosta

Tomáš Kratochvíl