Strážníci budou dohlížet na dodržování pořádku u koupacího mola na Rakovci

Brněnská přehrada je oblíbeným a v letních měsících mohutně navštěvovaným místem. Láká nejen obyvatele Bystrce, ale i celého Brna a okolí, což přináší řadu kladů, ale samozřejmě jsou s vysokou návštěvností spojena i různá negativa. Vzhledem k opakovaným upozorněním od občanů na různé formy narušení veřejného pořádku v oblasti Rakovec, konkrétně v okolí mola u Sirky, jsem požádal městskou polici o zvýšený dohled v této oblasti.

Požadavek byl vznesen především na častější kontroly u koupacího mola na pláži Rakovec, neboť v odpoledních, podvečerních a večerních hodinách se zde schází skupiny lidí, které v rozporu s Vyhláškou 20/2020 SmB na mole a v okolí (50m) konzumují alkoholické nápoje a následně zde dochází ke konfliktům. Dohled bude realizován pomocí městského kamerového systému, vysláním pěších hlídek i strážníků Poříční jednotky Městské policie. Strážníci z tohoto útvaru využívají na Brněnské přehradě dva motorové čluny a plní i roli vodních záchranářů. Například loni touto dobou, zachránili život topícímu se neplavci, který spadl z paddleboardu. Navíc již byl proveden potápěčský výcvik strážníků poříční jednotky MP, aby se před začátkem hlavní koupací sezony ujistili, že rekreantům nehrozí pořezání ostrými předměty.


Zvláštní pozornost věnovali okolí mola na pláži U Sirky. Několik rozbitých lahví a zmačkaných plechovek přesto strážníci vytáhli. Vytažené předměty někdo odhodil právě v blízkosti koupacího mola Rakovec. Mám pro návštěvníky převážně potěšující zprávy. Dno bylo na většině míst čisté a bezpečné pro pohyb, podobně jako oblíbené louky podél břehů. Klid a bezpečí bychom měli na Brněnské přehradě udržovat.


Tomáš Kratochvíl,

Váš starosta